Adatvédelmi tájékoztató

 1. Adatkezelő

Neve: Kiss Péter

Cím: 4031 Debrecen, Ipoly utca 8. I./4.

Adatkezelő képviselője: Kiss Péter

Az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos elérhetősége: passziv.jovedelem.havonta@gmail.com

A jelen tájékoztató az adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó tagállami jogszabályok mentén.

Jelen Szabályzat az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

 1. Adatkezelés célja

2.1 Szolgáltatás(ok) nyújtása a jogi személyek számára

Felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől, felhasználótól érdeklődőtől, előfizetőtől való megkülönböztetése, Kapcsolattartás, a szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet(ek) küldése, Rendezvényeken való részvétel és az ehhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások, árajánlat kiadás, szerződés kötés, kapcsolattartói adatok kezelése, nyilvántartása, személyes kapcsolattartás, telefonos rendelésfelvétel, Webáruházon keresztüli rendelés feldolgozása, kapcsolattartó és átvevői adatok kezelése, Kapcsolattartói adategyeztetés és adatfrissítés partnerlátogatás kapcsolódó dokumentációi

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Jogos érdek- Az adatkezelő jogos érdeke szerződés teljesítéséhez a kapcsolattartó adatait nyilvántartani.

A kezelt adatok köre: Név, cím, -email cím, telefon, egyedi azonosító

Adatkezelés tervezett határideje: A partneri szerződés megszüntetését követő 4. év március utolsó munkanapja vagy az Érintett tiltakozásáig.

2.2 Szolgáltatás(ok) nyújtása a természetes személyek számára

Felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől, felhasználótól érdeklődőtől, előfizetőtől való megkülönböztetése, Kapcsolattartás, a szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet(ek) küldése, Rendezvényeken való részvétel és az ehhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások, , szerződés kötés, kapcsolattartói adatok kezelése, nyilvántartása, személyes kapcsolattartás, telefonos rendelésfelvétel, Webáruházon keresztüli rendelés feldolgozása, kapcsolattartó és átvevői adatok kezelése, Kapcsolattartói adategyeztetés és adatfrissítés.

Adatkezelés jogalapja: Szerződés

A kezelt adatok köre: Név, cím, -email cím, szállítási cím, telefon

Adatkezelés tervezett határideje: A szerződés megszüntetését követő 4. év március utolsó munkanapja vagy az Érintett tiltakozásáig.

2.3 Számla kiállítása, valamint szolgáltatás teljesítéséhez a kapcsolódó kötelező dokumentáció kiállítása

Számla kiállítása, valamint szolgáltatás teljesítéséhez a kapcsolódó kötelező dokumentáció kiállítása

Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség x

A kezelt adatok köre: Számlázási név és cím, e-mail cím

Adatkezelés tervezett határideje: Legalább 8 év

2.4 Szolgáltatás(ok) hirdetése, információ nyújtása regisztrált felhasználók számára

Új vagy megújított szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresése, ügyfélelégedettségi mérés, meghívás rendezvényre, konferenciára

Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás

A kezelt adatok köre: e-mail

Adatkezelés tervezett határideje: Visszavonásig

2.5 Rendezvényre, konferenciára való regisztráció

Az adatkezelő meghívott vevői, szerződéses partnerei kapcsolattartói vagy a partner cégek által delegált magánszemélyek

Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás

A kezelt adatok köre: Név, cégnév, beosztás e-mail, telefon

Adatkezelés tervezett határideje: Visszavonásig

2.6 Partner kapcsolattartási adatok tisztítása

Rendezvényen résztvevők adatainak karbantartása

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek -Az adatkezelő jogos érdeke a kapcsolattartási adatok naprakészen tartása.

A kezelt adatok köre: Név, Cégnév, Beosztás, Email cím, Telefonszám

Adatkezelés tervezett határideje: az Érintett tiltakozásáig

2.7 Rendezvény fotó, video dokumentálása

Az adatkezelő a rendezvény eseményeiről fotó és videófelvételeket készít, melyeket az Adatkezelő weboldalán és egyéb social média oldalán publikál.

Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás –

A kezelt adatok köre: arc és testkép

Adatkezelés tervezett határideje: Érintett hozzájárulásának visszavonásáig

2.8 Adatgyűjtés nyilvános forrásból

Adatbázis gyűjtés nyilvános forrásból és telefonos megkeresése, Az adatkezelő nyilvános forrásból történő adatgyűjtése során fellelhető nyilvános adatok kezelése közvetlen üzletszerzés céljából.

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Jogos érdek- az Adatkezelő jogos érdeke a közvetlen üzletszerzés

A kezelt adatok köre: Név, cégnév, beosztás e-mail, telefon

Adatkezelés tervezett határideje: Tiltakozásig

2.9 Postakezelés, küldeménykezelés

Az adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó ajánlott és tértivevényes postai küldemények, valamint egyéb szolgáltatókkal küldött küldemények nyilvántartása

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek -Az adatkezelő jogos érdeke a kapcsolattartó személy adatait nyilvántartani.

A kezelt adatok köre: Név, cím

Adatkezelés tervezett határideje: A partneri szerződés megszüntetését követő 4. év március utolsó munkanapja vagy az Érintett tiltakozásáig.

2.10 Szerződések kezelése, iktatása

Szerződések kezelése, iktatása, Az adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó szerződések iktatása, a szerződés létrejöttekor a szerződő fél kapcsolattartói adatainak kezelése.

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek -Az adatkezelő jogos érdeke a kapcsolattartó személy adatait nyilvántartani.

A kezelt adatok köre: Név, telefon, beosztás, e-mail, aláírás

Adatkezelés tervezett határideje: A szerződés megszüntetését követő 4. év március utolsó munkanapja vagy az Érintett tiltakozásáig.

2.11 Megrendelések kiszállítása

Megrendelések kiszállítása, Futárszolgálat igénybevételével történő kiszállítás, Futárszolgálati pontra vagy átvételi pontra történő kiszállítás

Adatkezelés jogalapja: Szerződés

A kezelt adatok köre: Név, lakcím, szállítási cím, e-mail, telefon

Adatkezelés tervezett határideje: 8 év

2.12 Megrendelések kiszállítása

Megrendelések kiszállítása, Futárszolgálat igénybevételével történő kiszállítás, Futárszolgálati pontra vagy átvételi pontra történő kiszállítás

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek -Az adatkezelő jogos érdeke a kapcsolattartó személy adatait nyilvántartani.

A kezelt adatok köre: Név, cím, telefon

Adatkezelés tervezett határideje: A kiküldést követő 4. év március utolsó munkanapja vagy az Érintett tiltakozásáig.

2.13 Utazások szervezése munkavállalóknak

Rendezvények, kiállításokra történő hivatalos kiutaztatás újságiírók és partnerek számára

Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás – A Adatkezelő jogos érdeke a munkavégzés hatékonyságának és biztonsága növelés érdekében adatkezelést végezni

A kezelt adatok köre: Név, cím, telefon, e-mail, személyi igazolvány szám, taj szám, jogosítvány szám

Adatkezelés tervezett határideje: Tiltakozásig

2.14 Elektronikus beléptető rendszer menedzsment

Kártyás beléptető rendszer üzemeltetése külsős partnerek számára

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – a Szervezet jogos érdeke vagyontárgyainak védelme és a hozzáférés kontrolálása.

A kezelt adatok köre: Név

Adatkezelés tervezett határideje: A jogos érdek megszűnését követő 2. év március utolsó munkanapja

2.15 GDPR rendelettel összefüggő adatkezelés

Adatok kezelése, adatátadási nyilvántartás, adatvédelmi incidensek, Érintetti igények kérdések

Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség

A kezelt adatok köre: Név, Adatvédelmi azonosító, Érintetti kérelem, dátuma, típusa, tartalma, Érintetti kérelem eredménye, Incidens dátuma, dokumentációja, eredménye

Adatkezelés tervezett határideje: Nem selejtezendő

2.16 Cookie-k (sütik) kezelése

A felhasználók azonosítása, és a látogatók nyomon követése

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – az Adatkezelő jogos érdeke a szolgáltatásainak optimalizálása és monitorozása.

A kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

Adatkezelés tervezett határideje: Az adatrögzítéstől számított 24 óra

2.17.1 Cookie-k (sütik) adatkezelés meghatározása

 • adblock_detect:
 • ad_layer:
 • ad_intersticial:
 • web4session:

2.17.2 Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

2.17.3 Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

2.17.4 Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, és az oldalon megjelentetett hirdetések kezelése 

 1. Szolgáltatás(ok) hirdetése, információ nyújtása érintettek számára

Új vagy megújított szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés, ügyfélelégedettségi mérés, meghívás marketing rendezvényre, konferenciára

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke a közvetlen üzletszerzés

A kezelt adatok köre: e-mail, név

Az érintett valamely szolgáltatás igénybevételével megadta az adatkezelő számára az alábbi adatokat. Az adatkezelő jelen tájékozgatóban tájékoztatja az érintettet, hogy 2-es pontban rögzített tevekénységek mentén kezelt adatokat adatkezelési célját jogos érdekre hivatkozva átminősíti és közvetlen üzletszerzés céljára használja.

Adatok forrása: Az Adatkezelő más adatkezelési célból jogosan kezelte az Érintettek adatait.

Adatkezelés tervezett határideje: Tiltakozásig

 1. Adatmegadás elmaradásának következménye

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: Az adatkezelés céljának meghiúsulása.

 1. Érintettek köre

Az Adatkezelő által üzemeltett központi regisztrációs oldalon a belepes.web4.hu regisztrált felhasználók és az általuk megadott kapcsolattartók, valamint az adatkezelő természetes személy vevői, előfizető, partnerei, rendezvények és konferenciák résztvevői, illetve jogi személy előfizetők, partnerek munkavállalói, megbízottjai.

A belepes.web4.hu oldalon regisztráló felhasználók belépést nyernek minden, ott megjelölt szolgáltatás oldalára.

Kereskedelmi egység esetén:

A Szervezet bolthálózatában vásárló vagy a csomagpont szolgáltatást igénybe vevő természetes és a jogi személyek.

 1. Kötelezően megadandó adatok köre

Az Adatkezelő az egyes adatmegadási felületeken, amelyeken minden adat megadása kötelező külön nem jelöli a kötelezően kitöltendő adatokat. Azokon a felületeken, ahol nem minden adat megadás kötelező az adatkezelő csillag* megjelenítésével jelzi a kötelezően megadandó adatmezőket.

 1. Gyermekek

A termékeink és szolgáltatásaink nem 16 év alatti személyeknek szólak- kivéve ez alól az adatkezelő szervezésében meghirdetett táborok-, így kérjük, hogy 16 év alatti személyek ne adjanak meg Személyes adatokat az Adatkezelő számára. Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 16 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be, a lehető leghamarabb megtesszük az adatok törléséhez szükséges lépéseket.

Az adatkezelő az általa szervezett táborokra vonatkozóan külön adatkezelési tájékoztatót tesz közzé az adott tábor weboldalán.

 1. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

Az adatkezelő az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez vele szerződött adatfeldolgozó(k) számára továbbítja az adatokat.

A címzettek kategóriái: futárszolgálatok, szállítmányozó cégek, IT üzemeltetők, webtárhely szolgáltatók, webtartalom fejlesztő, könyvelési szolgáltatók, Magyar Posta.

Vagyonvédelmi szolgáltató, internetes fizetési szolgáltató, Jogi tanácsadó, GDPR tanácsadó

Információbiztonsági tanácsadó, Alkalmazás fejlesztő, üzemeltető, Nyomda, Grafikus

Rendezvény szponzorjai, Rendezvényszervező, Fotó, Video szolgáltató, Hostess szolgáltató, Közösségi média oldalak, Utazási iroda, Szálláshely szolgáltatók, Programszervezők, Biztosító társaságok

8.1 Az EGT országain kívüli országokba történő adattovábbítás és garanciai

Az Adatkezelő az alábbi címzetteknek, mint adatfeldolgozónak továbbítja a felhasználók adatait:

Nem EGT tagállam címzettje:

Google.com vállalati levelező szolgáltató

Az adattovábbítás garanciái:

EU-U.S. Privacy Shield

Swiss-U.S. Privacy Shield

 1. Az adatok megismerésére jogosultak köre

A megismert adatokat az adatkezelő a 8.pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.

A felvételeket az adatkezelő a 8.pontban megjelölt Vagyonvédelmi szolgáltató kivételével harmadik félnek nem adja át. A felvételeket csak az adatkezelő és az adatfeldolgozó(k) kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.

Az elektronikus megfigyelő rendszer által korábban rögzített felvételekhez az Adatvédelmi Manager, a Biztonsági vezető, az IT üzemeltető és a ügyvezető férhet hozzá. Az Érintett, kérésére kizárólag a saját személyéről készített felvételekhez a fent említett valamely személy jelenlétében hozzáférhet. A hozzáférést minden esetben a Adatvédelmi Managernél írásban kell kérelmeznie.

Az Adatkezelő a betekintés tényéről minden esetben jegyzőkönyvet készít, melyet a társaság 1évig tárol.

9.1 Az elektronikus megfigyelő rendszer képeinek korlátozására jogosultak

Az elektronikus megfigyelő rendszer által rögzített felvételek korlátozása csak olyan esetekben valósítható meg, ha az Adatkezelő olyan eseményt észlelt, amely valószínűsíthetően veszélyezteti az elektronikus megfigyelő rendszer által elérni kívánt célt.

Az Érintett, kérésére kizárólag a saját személyéről készített felvételek kezelése korlátozható. A Érintettnek az Adatvédelmi Managernél írásban kell kérelmeznie a zárolást, megjelölve annak célját és a várható időtartamát.

Az Adatkezelő zárolási folyamat minden lépéséről jegyzőkönyvet készít, melyet az Adatkezelő 1 évig tárol.

 1. Harmadik féltől kapott adatok kezelése

Amennyiben a Felhasználó/Partner nem saját adatait adja meg az Adatkezelő részére, hanem egyéb természetes személyét, ez esetben a Felhasználó/Partner kizárólagos felelőssége, hogy az adatok megadását ezen természetes személy hozzájárulásával, tudtával és megfelelő tájékoztatásával tette meg. Ezek meglétét Adatkezelő vizsgálni nem köteles. Adatkezelő felhívja a Felhasználó/Partner figyelmét arra, hogy ha ezen kötelezettségének nem tesz eleget, és ezért az Érintett az Adatkezelővel szemben igényt érvényesít, az érvényesített igényt, illetve a kapcsolódó kár összegét az Adatkezelő a Felhasználóra/Partnerre tovább háríthatja.

 1. Az érintettek jogai

Az Érintett az 1. Pontban megjelölt elérhetőségeken az Adatkezelőnél,

 • kérheti, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti adatainak helyesbítését,
 • tájékoztatást kérhet az adatkezelésről
 • kérheti személyes adatainak törlését és az adatkezelés korlátozását,

Érintett fenti jogaival bármikor élhet.

Az Érintett továbbá az 1. Pontban megjelölt kapcsolattartási címek egyikén juttathatja el az Adatkezelő számára.

 • kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelés szerződésen vagy hozzájáruláson alapul és a Szervezet automatizált eljárás keretében kezeli.
 • rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról

Az Adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 1 hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi vagy elutasítja (indoklással ellátva) a bejelentést. A vizsgálat eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja.

11.1 A tájékoztatás költsége

A Szervezet az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat első alkalommal díjmentesen biztosítja.

Amennyiben az Érintett egy hónapon belül 2. alkalommal is kikéri ugyan azon adatokat, melyek ez idő alatt nem változtak az Adatkezelő adminisztratív költséget számít fel.

 • Az adminisztratív költség elszámolás alapja a mindenkori minimálbér órára vetített költsége, mint óradíj.
 • A tájékoztatáshoz felhasznált munkaórák száma az előbbi óradíjon elszámolva.
 • Továbbá a papír alapú tájékoztatási igény esetén a válasz nyomtatási költsége önköltségi áron és postázási költsége.

 

11.2 Tájékoztatás megtagadása

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, nem jogosult a tájékozgatásra vagy az Szervezet, mint adatkezelő bizonyítani tuja, hogy az Érintett rendelkezik a kért információkkal az adatkezelő elutasítja a tájékoztatási kérelmet.

Ha az érintett kérelme különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Szervezet megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha

 • egy hónapon belül harmadik alkalommal él az Érintett ugyanazon tárgyú a 15-22. cikk szerinti jogai gyakorlására irányuló kérelemmel.

 

11.3 Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek vagy közhatalmi jogosítvány jogalapon alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben a Szervezet a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben megállapítja a tiltakozás jogalapjának megalapozottságát, a lehető legrövidebb időn belül megszünteti az adatkezelést – beleértve az adattovábbítást és a további adatfelvételt is. Értesíti mindazokat a tiltakozásról, akiknek korábban továbbította az Érintett adatait.

A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért az Adatkezelő az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Amennyiben az Érintett az Adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet bírósághoz fordulhat.

 1. Adatok nyilvánosságra hozatala

Az adatkezelő az elektronikus megfigyelő rendszer felvételeit nem hozza nyilvánosságra.

 1. Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait és a felvételeket a 6-os pontban megjelölt adatfeldolgozók kivételével az Európai Gazdasági Térség államain kívüli harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez NEM továbbítja.

 1. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

Az adatokat az Adatkezelő az Információ Biztonsági Szabályzata elvárásai alapján zárt rendszerben kezeli.

Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:

 • az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;
 • csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;
 • az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról;
 • gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről.

Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.

Adatkezelő, amennyiben Érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a harmadik személyek által megvalósított Érintetti adatkezelésért teljes körű felelősséggel tartozik.

Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Érintett adatai a megsemmisítéssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.

 1. Analitikai Szolgáltatások

Az adatkezelő a Google Analytics szolgáltatást használja az oldal statisztikák és felhasználói demográfiai adatok, érdeklődés és webhelyeken tanúsított viselkedés nyomon követésére. A Szervezet továbbá használja a Google Search Console-t a webhely keresőoptimalizálás ára és felhasználói elégedettség mérésére. A Google lehetőséget biztosít, hogy korlátozza az analitikai szolgáltatások felhasználását. Keresse fel a Google oldalát az adatok Google Analytics általi felhasználásáról történő leiratkozáshoz.

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 1. Google Analytics

A weboldal látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/

 1. Google Adwords

A weboldal a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. A remarketing egy olyan funkció, amelynek segítségével a weboldal azoknak a felhasználóknak, akik korábban már felkeresték webhelyet, releváns hirdetéseket jelenítsen meg, miközben a Google Display Hálózat egyéb webhelyeit böngészik. A remarketing kód cookie-kat használ a látogatók megjelöléséhez. A webáruházat felkereső felhasználók letilthatják ezeket a cookie-kat, és egyéb, a Google adatkezelésével kapcsolatos információt is olvashatnak az alábbi címeken: http://www.google.hu/policies/technologies/ads/ és https://support.google.com/analytics/answer/2700409. Amennyiben felhasználó letiltja a remarketing cookie-kat, számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a weboldaltól.

 1. Facebook

A NAIH állásfoglalása alapján az Adatkezelő minta a Facebook oldal létrehozója előre meghatározott adatkezelési szabályokhoz csatlakozik, a beállítási opciók közötti választásra csak korlátozott lehetősége van, így az adatkezelés felülvizsgálatára, módosítására nincs valódi ráhatása.

A fentiek következtében az Adatkezelő a facebook oldal tekintetében nem minősül adatkezelőnek.

 1. Böngészők cookie kezelése

Ha többet szeretne megtudni arról, hogy az Ön böngészője milyen cookie-kat használ, kérjük, látogasson el az Ön böngészőjének megfelelő, alábbi weboldalak egyikére:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Windows Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955

Amennyiben mobil készüléket használ, az alábbi oldalakon tájékozódhat:

Android: http://developer.android.com/reference/android/webkit/CookieManager.html

Blackberry: http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/3200 /Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp

Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

IOS: http://support.apple.com/kb/PH5042

 1. Alkalmazott jogszabályok

A Adatkezelő által végzett adatkezelésekre irányadó jogszabályok:

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 (EU) Rendelet (továbbiakban: “GDPR”),
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: “Infó törvény”),
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: “Számviteli törvény”),
 • a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: “Ptk.”),
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: “Fogyasztóvédelmi törvény”)
 • a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. Évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: “Vagyonvédelmi törvény”).